Arrow-long-left
Biuro sprzedaży
Informacje prawne

I. Informacje ogólne

Bergpol Investment sp. z o.o.

adres siedziby:
ul. Garbary 56
61-758 Poznań

NIP: PL 7831767417
REGON: 368750990
KRS: 0000703011
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Kapitał Zakładowy: 5.000,00 PLN

Zarząd:
Hendrikus Gijsbertus van den Berg
Gerrit Mechelt van den Berg

Biuro sprzedaży:
(Szczegółowe dane kontaktowe podano w  menu „kontakt”)
Bergpol Investment Sp. z o.o.
ul. Wielka 18/12
61-775 Poznań

e-mail:
tel:
fax:

 

II. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań. 
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w następujących celach:
  1. w celu wykonywania praw i  obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią ze spółką;
  2. przedstawienia oferty własnych produktów i usług spółki;
  1. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również podmioty współpracujące przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca, notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla/budynku, firmy świadczące usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej) oraz inne podmioty prowadzące obsługę inwestycji.
 2. W razie zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat od zawarcia umowy.
 3. Jeżeli nie zawrą Państwo umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą byli Państwo zainteresowani.
 4. Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyny np. drogą e-mail (e-mail) lub na piśmie (na adres: Bergpol Investment sp. z o. o. ul. Garbary 56, 61-758 Poznań) ze skutkiem na przyszłość.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne celem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Bez podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

III. Zasady korzystania z serwisu

 1. Zawartość serwisu www.(adresss), wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością spółki Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań, oraz jest chroniona przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Każda osoba korzystająca z niniejszego serwisu zobowiązana jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem. W celach komercyjnych żadna część serwisu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Bergpol Investment sp. z o.o. być kopiowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana.
 3. Informacje zamieszczone w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą odbiegać od ostatecznych projektów i realizacji. Berpol Investment sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian i modyfikacji do zamieszczonych na stronie informacji.
 4. Bergpol Investment sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały zamieszczone na stronie. Bergpol Investment sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie strony. Za powstanie ewentualnych szkód w wyniku tej strony całkowitą odpowiedzialność ponosi użytkownik.

IV. Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania danych osobowych, gromadzonych przez:

 • stronę internetową www.marianovo.pl, 
 • nasze strony w mediach społecznościowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Bergpol Investment sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 56, 61-758 Poznań. 

2. Gromadzenie danych osobowych 

Gromadzimy Państwa Dane Osobowe w sposób następujący:

 1. poprzez stronę internetową: gromadzimy dane osobowe poprzez naszą stronę internetową.
 2. Offline: Gromadzimy Państwa dane osobowe offline, np. w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z obsługą klienta lub biurem sprzedaży
 3. Stosowanie cookies: gromadzimy Państwa dane osobowe, kiedy przeglądają Państwo nasze strony internetowe, z wykorzystaniem plików cookies. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z użyciem cookies zostało uregulowane w Polityce Cookies (link) Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez stronę internetową z cookies w sposób i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Dane Osobowe, które dostarczyli Państwo przez naszą stronę internetową, mogą być łączone z danymi osobowymi i innymi informacjami dostarczanymi nam przez Państwa (online lub offline), lub z uzyskiwanymi przez nas w inny sposób online lub offline.

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne celem przedstawienia oferty i zawarcia umowy. Bez podania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie z art. 6 ust 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) w następujących celach:

  1. w celu wykonywania praw i  obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią ze spółką;
  1. przedstawienia oferty własnych produktów i usług spółki;
  1. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją inwestycji, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę.

4. Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące przy realizacji inwestycji i wykonywaniu umów takie jak: generalny wykonawca, notariusz, kancelaria prawna, administrator osiedla/budynku, firmy świadczące usługi informatyczne, firma świadcząca usługi księgowe, bank finansujący realizację inwestycji, bank prowadzący rachunek powierniczy (w przypadku zawarcia umowy deweloperskiej) oraz inne podmioty prowadzące obsługę inwestycji.

5. Strony internetowe podmiotów trzecich

Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i praktyki w zakresie ochrony danych jakichkolwiek podmiotów trzecich, w tym żadnej strony trzeciej prowadzącej dowolną stronę internetową, do której link zawierają strony internetowe Spółki. Umieszczenie na stronach internetowych Spółki linku do innej strony internetowej nie stanowi rekomendacji przez Spółkę tej strony, do której link zamieszczono.

Wszystkie Dane Osobowe, które podadzą Państwo przez stronę internetową podmiotu trzeciego, będą podlegać polityce prywatności tego podmiotu trzeciego, a nie niniejszej Polityce Prywatności. Spółka nie sprawuje nadzoru, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zgromadzonych przez taką stronę podmiotu trzeciego.

6. Usługodawcy – strony trzecie powiązane z reklamą

Prosimy mieć na uwadze, że nasi usługodawcy powiązani z reklamą online i poprzez e-maile mogą korzystać ze znaczników pikselowych, obrazów “web beacon” i czystych GIF’ów lub innych podobnych technologii w związku ze stronami internetowymi, aby pomóc w zarządzaniu naszymi kampaniami reklamowymi oraz kampaniami mailingowymi oraz zwiększyć skuteczność takich kampanii. Przykładowo,  jeśli usługodawca zainstalował unikalny cookie na Państwa komputerze, może on również wykorzystywać znaczniki pikselowe, obrazy „web beacon”, czyste GIF-y lub podobne technologie do rozpoznawania cookie w czasie Państwa wizyty na stronie internetowej Spółki oraz uzyskania wiedzy o tym, które z reklam online sprawiły, że weszli Państwo na stronę internetową Spółki, zaś usługodawca może dostarczać Spółce inne informacje tego rodzaju. Spółka łączyć takie inne informacje dostarczone przez usługodawców ze zgromadzonymi wcześniej danymi osobowymi.

 

Do obsługi reklam na stronie internetowej Spółki, Spółka może posługiwać się firmami reklamowymi – stronami trzecimi. Te firmy mogą wykorzystywać zanonimizowane informacje o Pańśtwa wizytach na stronie internetowej Spółki w celu przedstawiania reklam towarów i usług.

7. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

a.  Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

Mają Państwo prawo:

 • do otrzymania kopii wszystkich danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat;
 • do domagania się aktualizacji lub poprawienia wszystkich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia wszystkich takich danych jeżeli są niekompletne;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Mają Państwo również prawo, w określonych okolicznościach:

 • do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do zażądania od nas usunięcia danych osobowych;
 • do zażądania wstrzymania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • do zażądania przekazania określonych danych osobowych do Państwa lub do innego administratora danych, lub do zlecenia ich przekazania do takiego innego administratora.

b. Korzystanie z praw  

W celu skorzystania z dowolnego z wyżej wymienionych praw, mogą się Państwo skontaktować z administratorem danych:

 • drogą e-mail: (adres)
 • telefonicznie: (telephone)
 • lub na piśmie, na adres: Bergpol Investment sp. z o. o. ul. Garbary 56, 61-758 Poznań

 

c. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

8. Okres przechowywania danych osobowych

W razie zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 15 lat od zawarcia umowy.

Jeżeli nie zawrą Państwo umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia sprzedaży inwestycji, którą byli Państwo zainteresowani.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego oraz wszelkim innym obligatoryjnym warunkom przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, i będzie interpretowana zgodnie z nimi.

 

V. Polityka cookies

Pliki cookies

Niniejszy serwis w niektórych obszarach wykorzystuje pliki cookies. 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie komputera i zapamiętanie ważnych informacji, dzięki którym można wygodniej z nich korzystać (np. zapamiętanie ustawień użytkownika). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych.

Spółka na swoich stronach internetowych oraz jej usługodawcy mogą korzystać z następujących rodzajów plików cookies: 

„Niezbędne” pliki cookies. Te pliki są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, umożliwiając poruszanie się po niej i korzystanie z jej funkcjonalności. Bez tych plików cookies niektóre usługi nie mogą być świadczone.

Pliki cookies poprawiające wydajność. Te pliki, które często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania ze strony internetowej i pomagają nam usprawniać jej działanie. Przykładowo, te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane części naszej witryny, ogólne wzory korzystania z naszej strony, pomagają nam wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają w ramach strony i pokazują nam, czy nasza reklama jest skuteczna. 

Funkcjonalne pliki cookies. W pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies. Pozwalają one zapamiętać wybory dokonane przez użytkowników i dostarczyć ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcjonalności. Wszystkie te funkcjonalności pozwalają nam poprawić korzystanie przez użytkowników z naszej strony internetowej. Funkcjonalnymi plikami cookies są w szczególności pliki cookies preferencji, które mają za zadanie pamiętać ustawienia takie jak język wybrane w czasie korzystania ze strony internetowej.

Pliki cookies kierunkujące i reklamowe oraz podobne technologie. Możemy korzystać z sieci reklamowych do zarządzania naszymi reklamami na zewnętrznych stronach. Podmioty, z którymi współpracujemy w ramach sieci reklamowych mogą wykorzystywać technologie śledzące do zbierania informacji na temat aktywności użytkowników na naszych stronach oraz stronach zewnętrznych, w celu dostarczania reklam, które jak sądzimy lepiej odpowiadają zainteresowaniom użytkowników oraz zmierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych. W szczególności, możemy korzystać z Google Adwords, Doubleclick, Twitter Pixel lub Facebook Pixel. 

Pliki cookies analityczne. Możemy korzystać z narzędzi analitycznych takich, jak Google Analytics, lub Google Optimize w celu zbierania informacji na temat sposobu, w jaki odwiedzający nasze strony korzystają z naszej strony internetowej. Możemy na przykład analizować ruch na nasze stronie czy kliknięcia w poszczególne linki. Informacje te mogą być wykorzystane do optymalizacji naszej komunikacji z użytkownikami, do oszacowania, w jaki sposób są wykorzystywane nasze strony internetowe, do tworzenia raportów statystycznych dotyczących aktywności na stronie oraz do tworzenia profilu zagregowanych odwiedzin na stronie. W przypadku Google Analytics, informacje dotyczące korzystania ze strony oraz adresu IP są przesyłane do Google Inc. poprzez komponent Google Analytics. Aby zrezygnować z udziału w śledzeniu aktywności poprzez Google Analytics, skorzystaj z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat Google Analytics znajduje się na stronach Google: https://www.google.com/analytics/.

Rezygnacja z cookies

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez witrynę z cookies.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu pomoc lub na stronie jej producenta.

Facebook

W przypadku użytkowników strony internetowej, posiadających konto na portalu Facebook, jeśli w trakcie odwiedzin są oni zalogowani na portalu Facebook lub jeżeli posiadają pliki cookies portalu Facebook zapisane w ich urządzeniu końcowym, Facebook ma możliwość przypisania odwiedzin na stronie internetowej do profilu w portalu Facebook.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebook, a także informacje o ustawieniach ochrony prywatności są dostępne w polityce ochrony danych Facebook.